KV Exmorra

 

Bestuur

Hoofdbestuur

Femke Gietema-v.d. Heide

(06-30843063)

Voorzitter

Algemene zakenFenny Haagsma

(06-52362399)

Secretaris

Secretariaat


KeatskrantsjeBart Ypma

(06-22767859)

Penningmeester

Financiele administratieMarco Lemstra

(06-23915105)

Bestuurslid

Competitie heren


Onderhoud kantineGerda Strikwerda

(06-47138459)

Bestuurslid

Aanmelden wedstrijdenDennis Wijnalda

(06-29893942)

Bestuurslid

MaterialenHilde Koopmans

(06-47693192)

Bestuurslid

Competitie dames


Contact Jeugdbestuur


Schoonmaak/ kantinebeheerEreleden:

Sjouke de Boer


Klaas Yska


Jan SteigengaSecretariaat:

Jelle Huitemastrjitte 2, 8759 LX Exmorra

Bank:

IBAN NL37RABO0300786786

Mail:

kaatsverenigingexmorra@gmail.com

Website:

www.kvexmorra.nl


Jeugdcommissie

Jetse Steigenga 

(06-18135606)


Contact Jentsje beginners


Begeleiders competitie


Aanmelden wedstijdenPieter-Jan Leijenaar

(06-30678939)


TrainingenSylvia Piersma

(06-42062144)


Contact nieuwe jeugdledenJesse Steigenga 

(06-37476233)Grietje Captein-Ludema

(06-23296932)


Contact hoofdbestuur


Trainingen (Simon Minnesma)


Pripperke