KV Exmorra

 

Welkom op de website van KV Exmorra!Nieuws van Kaatsvereniging Exmorra

Ballenkast:                                                                                                                                              Onze nieuwe aanwinst; de ballenkast!! Met dank aan Obe Lycklama à Nijeholt voor het maken.Prachtig!!


Kantine:                                                                                                                                                Marco en Hendry hebben voor ons de wasemkap vervangen en de deurtjes in de keuken zijn vervangen. Het ziet er weer fris uit. Onze kantine beheerder Jan Steigenga heeft vorig jaar het buiten schilderwerk afgerond en is nu gestart met het binnen schilderwerk. Met NL Doet hebben een aantal bestuursleden een oude koelkasten twee magnetrons afgevoord naar de milieustraat en hebben we veel opgeruimd en schoongemaakt. We hebben van NL doet € 400,- en van Stichting tot Nut € 1500,- subsidie gekregen om een nieuwe vloer in de toiletten en in de douches aan te leggen. Een zogenaamde gietvloer zodat het voor onze vrijwilligers een stuk beter schoon te maken is en de vloer er weer netjes uitziet. De vloer is reeds gelegd zie het resultaat hieronder.

Hoofdbestuur:                                                                                                                                            Gerrit Feenstra heeft als bestuurslid afscheid genomen en we gaan hem missen. We hebben Jelly Kuiper bereid gevonden toe te treden en daar zijn we blij mee. we zijn weer compleet en dat is prachtig. We hebben een contributieverhoging doorgevoerd van €2,50 voor jeugd, senioren en donateurs om de afdracht naar de KNKB bij te kunnen houden. Van de gemeente hebben we € 600,- subsidie ontvangen om nieuwe ballen aan te schaffen. We kunnen voor deze prijs 40 kunstballen overnemen van de Federatie en schaffen nog 20 nieuwe leren ballen aan. Daarmee kunnen we eerst weer prima vooruit. De Rabobank Ledenactie heeft ons € 195,- opgeleverd. Omdat we met deze prestatie opvielen, zijn we benaderd door Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland voor een artikel in hun ledenblad dichterbij.                      

Sponsoren:
In verband met bedrijfsbeëindiging hebben we afscheid moeten nemen van twee sponsoren: Veehandel W. Feenstra en SRV Gebr. de Boer. Dank voor alle jaren die jullie ons gesteund hebben. Dit jaar kunnen we verwelkomen Doekele Terpstra Tuin- en parkmachines & Quads uit Allingawier. Daarnaast hebben we nieuwe afdelingsshirts gekocht die gesponsord zijn door
TBE Totaaltechniek (familie André en Nyncke Abma)  en Technisch Installatiebedrijf Joh. van den Berg (familie Johannes van der Berg). Prachtig !! Ook gaan we voor de KNKB en federatiekaatsers nieuwe door-elkaar-loten shirts aanschaffen. We zijn hiervoor ook rond met de sponsoring. Hiervoor hebben we ZMB Zonwering en Rolluiken (familie Marcel de Boer) en Administratie & Belastingadvies Ypma (familie Jetze en Klaske Ypma) en als laatste sponsor hebben we wederom Autofirst Tolsma Exmorra bereid gevonden een deel te sponsoren. Het vierde deel betaalt KV Exmorra zelf. 

AVG:
Ook wij moeten er aan geloven. Binnenkort gaan we u benaderen om te tekenen voor het plaatsen van foto’s en lijsten met vrijwilligers voor alle leden. We vragen de ouders toestemming te geven voor hun kinderen jonger dan 18 jaar en de leden vanaf 18 jaar voor henzelf. 

Jeugdbestuur:
Willem Jan Postma heeft als bestuurslid afscheid genomen en we gaan hem missen. Het jeugdbestuur heeft ook een nieuw lid gevonden en Nyncke Abma neemt de komende jaren zitting in het jeugdbestuur en ook daar zijn we heel blij mee. Het jeugdbestuur is alweer bezig met de wedstrijdagenda voor de jeugd en met het samenstellen van de afdelingsparturen voor de jeugd en de zoektocht naar coaches. Daarnaast hebben zij geregeld dat er prachtige trainingspakken en truien te bestellen zijn voor alle leden. De jeugdkaatsers krijgen een flinke korting. Ze zijn nog voor jeugd en senioren te bestellen ! Neem even contact op met een lid van het jeugdbestuur. Ook dit jaar organiseert het jeugdbestuur trainingen voor alle jeugdleden. Simon Minnesma komt met stichting Score een groep jeugd trainen. Nieuw is dit jaar de opstaptraining van 2 trainingen met shirt voor € 12,50. Daarna kun je besluiten of je aan wilt sluiten bij de rest van de training. Voor de overige jeugdleden geven dit jaar Jentsje Wijnalda en Albert Feenstra de training.