KV Exmorra
website KV Exmorra
Home/Nieuws

Mooi einde kaatsseizoen 2016 van de Leur Oliebollenpartij

Makkum. Op vrijdag 30 december jl. werd de traditionele Oliebollenpartij verkaatst voor senioren in de sporthal te Makkum. Zes parturen kaatsten in een poule van drie om de laatste prijzen van 2016.
Lees hier het verslag en bekijk de foto's.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veehandel W. Feenstra zaalkaatspartij jeugd

De zaalkaatspartij voor jeugd is op zaterdag 28 januari 2017 om 13.00 uur in de sporthal te Makkum. Opgave voor deze partij bij Hilde Koopmans (06-47693192) vóór woensdag 25 januari 20.00 uur!

Geslaagde huldiging Nederlands Kampioenen Jongens!

In een volle kaatskantine, prachtige huldiging Nederlands Kampioenen Jongens afdelingspartuur. Wat een feest voor Jelmer, Albert en Pieter Jan!!

Wethouder Durk Stoker van gemeente SWF, Jan Steigenga van federatie WBW, de jeugdcommissie en het hoofdbestuur van KV Exmorra richten het woord tot de heren en de kado's stapelden zich op! Met tussendoor de grootte NK quiz!! Als slotstuk kregen de heren een prachtige fotocollage aangeboden, gemaakt door Mariska Spijksma met foto's van de Freule en het NK. Bedankt iedereen, wat ons betreft volgend jaar weer!!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slotdag jeugdkaatsen KV Exmorra groot feest met 36 deelnemers!

Op 15 oktober werd voor alle jeugdkaatsers het einde van het kaatsseizoen gevierd. Lees het verslag en bekijk de foto's.

 

Home/NieuwsBestuurWedstrijdschema 2016Uitslagen 2016Foto's 2016Rooster terreinhulpenKantine schoonmaakKantinezakenFederatieSponsoren