KV Exmorra

 

Postma/Groen B.V. federatie VF partij Dames en Heren


Gister werd de jaarlijkse Postma/Groen Federatie VF partij voor dames en heren senioren gespeeld in Exmorra. Met 9 partuur bij de heren en 3 bij de dames een prima opkomst!!

Dank aan onze sponsor Postma/Groen uit Sneek voor jarenlange ondersteuning!!

Bij de dames werd er in een poule gespeeld. Na twee wedstrijden hadden alle parturen een partij gewonnen en moest de laatste partij uitkomst bieden. Het partuur Jelly Kuiper, Petra Hannema en Hilde Koopmans had 5 eersten nodig tegen Evelien van der Land, Jeltje de Boer en Wilma Postma. Dat lukte niet, op 5-3 6-4 was de winst en de kransen voor Jeltje, Wilma en Evelien.

Dames:
1. Evelien van der Land, Jeltje de Boer en Wilma Postma.

Bij de heren werd een lijst gekaatst. In de herkansing speelde partuur Gerben Stellingwerf, Auke Geert Ybema en Dooitze De Boer tegen Albert en Gerrit Feenstra en Christiaan Stremler. De laatsten hadden teveel zon gezien en verloren op 5-0 6-2 de herkansingfinale.

In de winnaarsronde was de halve finale een partij tussen Douwe Postma. Hans van Swinden Koopmans en Willem Meijer tegen het goodold partuur Gosse Reitsma, Roel Venema en Johan Sjoers. Ook hier speelde de zon het spelletje mee en stonden Gosse, Roel en Johan met 0-5 in de finale. Hier stond door een staand nummer al te wachten partuur Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Julian Faber. Hier bleek het jonge partuur toch een beetje teveel voor goodold en op 5-2 waren de kransen voor Dietmer, Yoram en Julian.

Heren winnaars:
1. Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Julian Faber.
2. Gosse Reitsma, Johan Sjoers en Roel Venema.
3. Douwe Postma, Hans van Swinden Koopmans en Willem Meijer.

Heren herkansing:
1. Gerben Stellingwerf, Auke Geert Ybema en Dooitze de Boer.
2. Albert Feenstra, Gerrit Feenstra en Christiaan Stremler.

Allemaal gefeliciteerd!!!