KV Exmorra

 

Royal Smilde - Zaalkaatspartij Jeugd

En dan vandaag de eerste Royal Smilde ledenpartij voor de jeugd in 2020!! De wedstrijd werd gespeeld in de sporthal te Makkum. En de kinderen maakten er een mooie en sportieve kaatsdag van. De sportiviteits prijzen waren er voor Lieke Capteijn en Marije Kuiper. Roan, Fenna, Hilde en Ivar pakten de eerste kransen van dit jaar. Gefeliciteerd!!

In de B-klasse waren 5 partuur en was de uitslag als volgt:
1. Roan van Swinden Koopmans en Fenna Steigenga.
2. Roy Reuvers en Jelmer de Vries

Herkansing:
1: Welmoed Steigenga en Emke Piersma.

In de A-klasse waren 4 partuur En was de uitslag als volgt:
1. Hilde Stremler en Ivar Drost
2. Redmer Abma en Stijn Feenstra