KV Exmorra

 

Exmorster PC Senioren

Ja..ja... daar zijn ze dan!! De uitslagen van de Exmorster PC 2020.

Partuur Marit Feenstra, Iris van der Werf en Jacqueline Hettinga winnen na een spannende dames finale 5-4 6-6 de kransen!!

1. Marit Feenstra (koningin), Iris van der Werf en Jaqueline Hettinga.
2. Gyanne Hiemstra, Lynette Ypeij en Danique Vellinga
3. Johanne Lycklama à Nijeholt, Sabine Drayer en Marit Steigenga
1e herkansing: Petra Hannema, Annemiek Zuidema en Hedwig Steigenga.
2e herkansing: Hilde Stremler, Margriet Postma en Marije Kuiper.

Ook bij de heren werd er over de hele dag spannend gekaatst. De halve finale was een prachtige partij en in de finale was partuur Gerben De BoerBart Ypma en Willem Jelle Feenstra duidelijk de sterksten.

1. Gerben de Boer (koning), Bart Ypma en Willem Jelle Feenstra
2. Gerben StellingwerfKlaas Anne Terluin en Sydo Dijkstra.
3. Bauke Buma, Hans Van Swinden Koopmans en Gerrit Terluin (broer Klaas Anne neemt op de foto de prijs in ontvangst)
3. Pieter Jan Leijenaar, Johan Tolsma en Felker Elgersma.
1e herkansing: Marten Leijenaar, Jarno Feenstra en Kyano Van Swinden Koopmans.
2e herkansing: Julian Faber, Sietse Zijlstra (viel uit met enkelblessure en werd vervangen door Hidde Lemstra) en Jeljer Abma.

Herinneringsmedailles waren er voor de koning van 2019 Pieter Jan Leijenaar en voor de koningin van 2019 Gerde Lycklama à Nijeholt.

Dank aan wedstrijdleiders Arie Spijksma en Jetze Ypma👍👍.

Gefeliciteerd alle prijswinnaars!!!