KV Exmorra

 

Keetpartij 2019


Op 10 augustus werd de Keet-partij gespeeld in Exmorra. Met 44 partuur een topdeelname. En ondanks de harde wind werd er fantastisch gekaatst. Hierbij de uitslagen en de foto's:

A-klasse Winnaarsronde:

1e prijs
Johan Bekema
Hendrik Bouwhuis
Rutger Vallinga

2e prijs 
Ingrid de Boer 
Wytse Hofstee 
Gerrit Jan Duiven

3e prijs
Hester van der Meer
Nolke Bergstra
Arjen Radix

A-klasse Verliezersronde:

1e prijs
Auke Poelsma
Bart Rijenga
Mart van der Molen

2e prijs
Theun Folkertsma
Sjoerd Atze de Jong
Hendrik Brandsma

3e prijs
Albert Reinsma
Igor Kuiper
Jenkelien Brander

B-klasse Winnaarsronde:

1e prijs
Sybren Poelsma
Idske Zijlstra
Douwe Postma

2e prijs
Tammo Bijlsma
Wybren van der Woud
Johan Prinsen

3e Prijs
Marit Feenstra
Jarno Feenstra
Julian Faber

3e prijs
Jan Piersma
Redmer Zaagemans
Michel de Jong

B-klasse verliezersronde:

1e prijs
Petra Hannema
Sander Bruinsma
Hans van Swinden Koopmans

2e prijs
Keimpe Brander
Lieuwe Feenstra
Jaap Ruben van der Bij

3e prijs
Dennis Wijnalda
Klaas Anne Terluin
Bart Ypma

3e prijs
Matty Noordmans
Siebe Walinga
Eabe Brander