KV Exmorra

 

Stichting LEX-partij

Gisteravond werd er voor de eerste keer een ledenpartij voor senioren georganiseerd. Dank aan onze sponsor stichting Lex voor de mooie prijzen. We zijn er blij mee!

De heren en de dames speelden apart. Bij de dames waren er 7 partuur en werd er een lijst gekaatst, bij de heren waren er met 5 partuur een poulesysteem gespeeld.

Bij de dames was de finale snel gespeeld met 5-2 6-2. De kransen waren hier voor Gyanne Hiemstra, Corinna de Jager en Wilma Postma. De 2e prijs voor Jelly Kuiper, Hilde Koopmans en Femke Kuiper. De 1e prijs in de herkansing was voor Johanne Lycklama À Nijeholt en Lynette Ypeij.

Bij de heren won het partuur Albert Feenstra, Marten Leijenaar en Jeljer Abma alle partijen. Als 2e eindigde Willem Jan Postma, Jarno Feenstra en Jacco Tolsma met 17 punten.

Dames:
1. Gyanne Hiemstra, Corinna de Jager en Wilma Postma.
2. Jelly Kuiper, Hilde Koopmans en Femke Kuiper.
1e herkansing:
1. Johanne Lycklama à Nijeholt en Lynette Ypeij.

Heren:
1. Albert Feenstra, Marten Leijenaar en Jeljer Abma.
2. Willem Jan Postma, Jarno Feenstra en Jacco Tolsma.

Van harte gefeliciteerd!!!