KV Exmorra

 

Autofirst Tolsma Nachtkaats partij

Vandaag werd weer het Autofirst Tolsma Nachtkaatsen  georganiseerd. Met 10 partuur bij de dames en 8 partuur een prachtige deelname.

Bij dames werd de hele avond spannend gekaatst. Meerdere partijen waren prachtig en spannend. De finale ging tussen Rianne Stremler, Anna Tolsma en Geartsje Stegenga tegen Jelly Kuiper, Nyncke Abma en Lieke Steigenga. Ook dit was weer een spannende partij waarbij Rianne, Anna en Geartsje de kransen opeisten. Rianne weed uitgeroepen tot Koningin van de Nacht!

Bij de heren was het al niet anders. In één keer boven mocht niet, dus was er veel tussenspel. Hier ging de finale tussen de parturen Albert Feenstra, Johan Tolsma en Jeljer Abma tegen Julian Faber, Sietse Zijlstra en Ivar Drost. Ook hier werden na een spannende partij de kransen gewonnen door Albert, Johan en Jeljer. Albert werd uitgeroepen tot koning van deze partij.  

Dames:

1. Rianne Stremler (koningin), Anna Tolsma en Geartsje Stegenga

2. Jelly Kuiper, Nyncke Abma en Lieke Steigenga

3. Sylvia Piersma, Marije Kuperus en Marije Kuiper

1 herk. Petra Hannema, Geertje Buma en Miranda Feenstra

2 herk. Jeltje de Boer, Regina Leijenaar-Kuperus en Welmoed Steigenga

Heren:

1. Albert Feenstra, Johan Tolsma en Jeljer Abma

2. Julian Faber, Sietse Zijlstra en Ivar Drost

1 herk. Marten Leijenaar, Redmer Abma en Niels Steigenga

Iedereen van harte gefeliciteerd!!!