KV Exmorra

 

Bestuur

 

Het hoofdbestuur

Sarie Lycklama à Nijeholt  (06-20304213)
Voorzitter                              Algemene zaken
                                             Verslagen/facebook
                                              Afdelingsparturen senioren
                                   
Klaas Anne Terluin             (06-11816679)
Secretaris                             Secretariaat
                                              Aangifte wedstrijden
                                             Competitie heren

Hendry Steigenga               (06-10816973)
Penningmeester                   Financiële administratie
                                                                     
Marianne Yntema                (06-16286702)
Bestuurslid                            Planning kantinedienst
                                                                               
Jelly Kuiper                         (06-22311148)
Bestuurslid                            Competitie dames
                                              Afdelingsparturen senioren
                                        

Sabine Drayer                     (06-12680205)
Bestuurslid                            Planning schoonmaak kantine

 

Ereleden:                              Sjouke de Boer
                                              Klaas Yska
                                              Jan Steigenga

                  

Secretariaat:  Dorpsstraat 18, 8759 LD Exmorra.
Bank:             IBAN NL37RABO0300786786
Mailadres:      kvexmorra@home.nl
Website:         www.kvexmorra.nl             


   
Het jeugdbestuur     

                     
Nyncke Abma                     (06-51955075)
                                             Verslagen wedstrijden
                                             Diplomakaatsen
                                              Afdeling-shirts         
           
Saskia Feenstra-Buma       (06-15430863)
                                             
Contact hoofdbestuur
                                             Pripperke
                                             Federatiekaatsen
                                             DEL-shirts
                                             Perkleggen competitie met Jentsie Wijnalda
                                                            

Hilde Koopmans                 (06-47693192)
                                              Pripperke
                                              Aangifte wedstrijden
                                              Competitie maandag         

Hans van Swinden Koopmans  (06-25307836)
                                                      
Trainingen
                                                      Trainingspakken    

Sierdjan Steigenga               (06-12898149)
                        
Algemeen lid
                                               Begeleiders competitie