KV Exmorra

 

Bestuur

De samenstelling en taakverdeling van het bestuur: 

 

Sarie Lycklama à Nijeholt     Algemene zaken     

Voorzitter                         Contactpersoon jeugdcommissie
(0515-575755)  
            
Klaas Anne Terluin               Secretatiaat
Secretaris                         Aangifte ledenwedstrijden
(06-11816679)
Hendry Steigenga                Financiële administratie
Penningmeester               Afdelingsparturen heren/junioren
(06-10816973)
           
Sabine Drayer                     Competitie dames
(06-12680205)                    Afdelingspartuur dames
Marianne Yntema                 Algemeen adjunct
(06-16286702)  
  
Jelly Kuiper
(06-22311148) 
Competitieleiding:         

 

 

 

Senioren heren:

(0515-574307)                    april t/m sept.: Gerrit Feenstra
                        
Senioren dames:
(06-12680205)                    april t/m sept.: Sabine Drayer

 

 

 

Afmelding vóór donderdagmiddag 16.00 uur!!!

Bij niet afmelden volgt schorsing van 1 competitieavond!!!
                  
Jeugd:
(06-47693192)                    mei t/m sept. : Hilde Koopmans

 

 

 

Afmelding vóór maandagmiddag 16.00 uur!!!

Bij niet afmelden volgt schorsing van 1 comp.avond!!!

 

 

 

Secretariaat:                    IBAN NL37 RABO 0300 7867 86

Bolswarderweg 18                 Kaatsvereniging Exmorra

8759 LD Exmorra                           
            
Website: www.kvexmorra.frl  E-mail: kvexmorra@home.nl