KV Exmorra

 

Bestuur

 

Het hoofdbestuur

Sarie Lycklama à Nijeholt   (06-20304213)
Voorzitter                Algemene zaken
                                              Verslagen/facebook
                                              Afdelingsparturen senioren
                                   
Jelly Kuiper                           (06-22311148)
Secretaris                Secretariaat
                                               Competitie dames

Hendry Steigenga                (06-10816973)
Penningmeester                    Financiële administratie
                                              Afdelingsparturen senioren
                                              Website

Marco Lemstra                     (06-23915105)
Bestuurslid                            Kantinedienst
                                              Competitie heren
                           

Sabine Drayer                       (06-12680205)
Bestuurslid                             Schoonmaakrooster kantine
                                               Aangifte wedstrijden

Dennis Wijnalda                   (06-29893942)
Bestuurslid                             Materialen                  

Ereleden:                               Sjouke de Boer
                                               Klaas Yska
                                               Jan Steigenga

 

Secretariaat:   Meerweg 6, 8758 LC Allingawier.
Bank:              IBAN NL37RABO0300786786
Mailadres:      
kvexmorra@home.nl
Website:          www.kvexmorra.nl                


   
Het jeugdbestuur     

                     
Nyncke Abma                               (06-51955075)
                                                       Pripperke
                                                       Aangifte wedstrijden
                                                       Afdeling-shirts         
           
Saskia Feenstra-Buma                (06-15430863)
                                                       
Contact hoofdbestuur
                                                       Federatiekaatsen
                                                       DEL-shirts
                                                       Perkleggen competitie met
                                                       Jentsie Wijnalda

Jetse Steigenga                            (06-18135606)
                                                       Competitie maandag        

Hans van Swinden Koopmans   (06-25307836)
                                                      
Trainingen
                                                      Trainingspakken    

Sierdjan Steigenga                      (06-12898149)
                                                      
Algemeen lid
                                                      Begeleiders competitie