KV Exmorra

 

Bestuur

Hoofdbestuur

Femke Gietema-v.d. Heide

(06-30843063)

Voorzitter

Algemene zakenJelly Kuiper

(06-22311148)

Secretaris

Secretariaat


Competitie damesBart Ypma

(06-22767859)

Penningmeester

Financiele administratieMarco Lemstra

(06-23915105)

Bestuurslid

Competitie heren


Onderhoud kantineGerda Strikwerda

(06-47138459)

Bestuurslid

Aangifte wedstrijdenDennis Wijnalda

(06-29893942)

Bestuurslid

MaterialenFenny Haagsma

(06-52362399)

Bestuurslid

Keatskrantsje


WebsiteHilde Koopmans

(06-47693192)

Bestuurslid

Competitie dames


Schoonmaak/ Kantinerooster


Contact jeugdbestuur


Ereleden:

Sjouke de Boer


Klaas Yska


Jan SteigengaSecretariaat:

Meerweg 6, 8758 LC Allingawier

Bank:

IBAN NL37RABO0300786786

Mail:

kaatsverenigingexmorra@gmail.com

Website:

www.kvexmorra.nl


Jeugdbestuur

Nyncke Abma

(06-51955075)


Afdeling en DEL-shirts


Aangifte ledenpartijen


Federatiepartijen


PripperkeJetse Steigenga

(06-18135606)


Contact Jentsje beginners


Begeleiders competitiePieter-Jan Leijenaar

(06-30678939)


TrainingenSylvia Piersma

(06-42062144)


Contact nieuwe jeugdledenGrietje Captein-Ludema

(06-23296932)


Contact hoofdbestuur


Trainingen (Simon Minnesma)


Pripperke