KV Exmorra

 

Postma-Groen Federatie Afdelingpartij jeugd

Gister werd de Postma-Groen federatie afdelingspartij voor de jeugd gespeeld bij Kv Exmorra. Een prachtig vol met grote en kleine kaatsers in vrolijke afdelingsshirts.

Bij de welpen meisjes waren 9 partuur. De winnaars zijn:

1. Arum (Sigrid en Jeline Bosch, Femke Brinksma)

2. Makkum (Liv Koops, Ilse Amels en Marrit de Witte)

3. Bolsward (Sanne Dijkstra, Naomi Ykema en Lyset Westra)

Bij de welpen jongens kaatsten 4 partuur een poule. Uitslag:

1. Exmorra (Roan van Swinden Koopmans, Roy Reuvers en Bouwe Postma)

2. Mats van der Pol, Steyn Wijbenga en Jens Boorsma.

Bij de pupillen meisjes speelden ook 4 partuur in een poule. Uitslag:

1. Bolsward (Ylsa Wijbenga, Minke Tjalsma en Marit Steigenga)

2. Makkum (Tirza Smink, Sofie Koops en Lieke Tuinier)

Bij de pupillen jongens speelden 6 partuur in twee poules van 3. Uitslag:

1. Makkum (Klaas Dijkstra, Haije Tjeerdema en Rik van der Weerdt)

2. Arum (Stian Rinia, Sander Kuipers en Jorrit Bosch)

Bij de schooljeugd kaatsten schooljongens en schoolmeiden gemengd. Ook hier waren 6 partuur die in twee poules van 3 speelden. Uitslag:

1. Exmorra (Kyano Van Swinden Koopmans, Hidde Reitsma en Stijn Feenstra)

2. Witmarsum (Aukje Sieperda, Ymke van der Brug en Jennifer De Jong)

En als laatste categorie kaatsten ook de jongens en de meiden gemengd met 6 partuur in twee poules van 3. Uitslag:

1. Exmorra (Johan en Jacco Tolsma, Jarno Feenstra)

2. Overig (Stijn Piersma en Jan Johannes Van Der Kamp)

Het was een prachtige dag! Bedankt iedereen voor de hulp en alle winnaars gefeliciteerd!!