KV Exmorra

 

Pieter van der Zee Timmerwerken partij 

En dan de uitslagen van de Pieter van der Zee Timmerwerken ledenpartij voor de leden van Gaast-Ferwoude, Tjerkwerd en Exmorra.

Met 6 partuur en de vakanties begonnen, waren we tevreden over de deelname. Er werd in 2 poules van 3 partuur gespeeld.

In poule A pakte partuur Bauke Buma, Gyanne Hiemstra en Petra Hannema de meeste punten. In poule B pakte partuur Julian Faber, Jochum Hoekstra en Abradiena De Vries de meeste punten. En dus kon de finale starten en dat was een hele spannende, op 4-5 6-6 pakten Julian, Jochum en Abradiena de kransen. Van harte gefeliciteerd!!

Dank aan onze sponsor Pieter van der Zee Timmerwerken!

Uitslag:

1. Julian Faber, Jochum Hoekstra en Abradiena de Vries

2. Bauke Buma, Gyanne Hiemstra en Petra Hannema