KV Exmorra

 

Doekele Terpstra Ledenpartij

Gisteravond werd de Doekele Terpstra Tuin- en parkmachines & quads ledenpartij voor senioren gespeeld. Met 18 partuur totaal een groot succes. Wat een deelname!!

Bij de dames ging de finale tussen Gyanne Hiemstra, Lynette Ypey en Irma Hettinga. Zij hadden een staand nummer in de halve finale en moesten het in de finale opnemen tegen het tweetal Sylvia Piersma en Hilde Stremler. Dat laatste partuur bleek net te sterk en zij pakten op 3-5 6-6 de kransen!🏅🏅

Winnaarsronde dames:
1. Sylvia Pietsma en Hilde Stremler.
2. Gyanne Hiemstra, Lynette Ypey en Irma Hettinga.
3. Marit Feenstra en Geartsje Stegenga.

Herkansing dames:
1. Evelien van der Land, Nynke Kuiper en Tecla Hettinga.
2. Petra Hannema, Marianne Yntema en Femke Kuiper.

Bij de heren stonden er 8 partuur op de lijst. Hier ging de finale tussen Willem Jan PostmaBart Ypma en Sydo Dijkstra tegen Thom Stellingwerf en Jacco Tolsma. Ook hier trok het eerstgenoemde paruur aan het langste eind. Willem Jan, Bart en Sydo pakten hier de kransen op 5-3 6-4. 🏅🏅🏅

Uitslag heren winnaarsronde:
1. Willem Jan Postna, Bart Ypma en Sydo Dijkstra.
2. Thom Stellingwerf en Jacco Tolsma.

Uitslag heren herkansing:
1. Dooitze de Boer en Jarno Feenstra.
2. Marten Leijenaar, Riemer Wiltenburg en Jeljer Abma.

Iedereen gefeliciteerd!!!