KV Exmorra

 

Rabobank-Partij Federatie Jeugd d.e.l

En in het kletsnatte Exmorra werd vandaag de Rabobank-federatie partij gespeeld. 101 kaatsers melden zich en zagen meteen dat het weer niet mee zat. Vorige week 30 graden, deze week storm en regen. Maar iedereen zette zijn beste stormparaplu op. Life goes on...

De uitslagen: 
Welpen meisjes:
1e prijs:

Floorke de Boer Hommerts
Welmoed Steigenga Exmorra
2e prijs:
Froukje Westgeest Witmarsum
Naomi Ykema Bolsward

Welpen jongens:
1e prijs:
Jitse Bosch Arum
Jetze Visser Arum
2e prijs:
Fabian van der Zee Bolsward
Imme Klaas Kievit Sibrandabuorren
1e prijs herkansing:
Klaas Dijkstra Makkum
Roan van Swinden Koopmans Exmorra

Pupillen meisjes:
1e prijs:
Ymke van der Brug Schettens
Ylza Wybenga Bolsward
2e prijs:
Fenna Cuperus Bolsward
Janiek van der Brug Schettens
1e prijs herkansing:
Jantina Fokkema Witmarsum
Tirza Smink Makkum

Pupillen jongens:
1e prijs:
Jorrit Bosch Arum
Anne Huisman Witmarsum
2e prijs:
Johannes de Boer Hommers
Jurre Bosch Arum
3e prijs:
Teun Westgeest Witmarsum
Tim Hofstra Witmarsum
1e prijs herkansing:
Rimmer Dijkstra Arum
Timo Poelmans Bolsward
2e prijs herkansing:
Ruben Hendriks Balk
Felker Elgersma Exmorra

Schoolmeisjes:
1e prijs:
Nynke Kuipers Workum
Else Salverda Exmorra
2e prijs:
Lenthe Groen Makkum
Riki Koops Makkum
1e prijs herkansing:
Anna Tolsma Exmorra
Jennifer de Jong Witmarsum

Schooljongens:
1e prijs:
Nick Visser Witmarsum
Jordi Stoker Witmarsum
2e prijs:
Jesse van der Heide Witmarsum
Rogier Feenstra Bolsward
1e prijs herkansing:
Siemon Ulbe Haringa Witmarsum
Redmer Abma Exmorra

Jongens/meisjes:
1e prijs:
Colin Baarda Witmarsum
Martzen Gerbrandy Nijland
2e prijs:
Nynke Groenveld Bolsward
Gonnie Schilstra Lollum
1e prijs herkansing:
Thijs Piersma Witmarsum
Fardau Jorritsma Lollum

Gefeliciteerd allemaal!!