KV Exmorra

 

Klussenbedrijf Strikwerda 35 + en 35 - partij

Gisteravond werd de Klussenbedrijf Strikwerda 35+ en de 35- partij georganiseerd. In beide categorieën speelden 4 partuur in een poule.

Bij de youngsters waren Gerben Stellingwerf, Geartsje Stegenga en Nynke Kuiper echt de sterksten met 3 winstpartijen. De krans was voor hen. Douwina Zuidema, Johan Tolsma en Sabine Drayer pakten met 17 punten de tweede prijs.

Bij de oldies was het erg spannend. Partuur Gosse Reitsma en Jelly Kuiper haalden net als Hans Van Swinden Koopmans, Petra Hannema en Fenny Haagsma 19 punten. De tegeneerste wezen uit dat partuur Hans de kransen mochten ophalen.

Iedereen gefeliciteerd 👍👍👍

35-:

1. Gerben Stellingwerf, Geartsje Stegenga en Nynke Kuiper

2. Douwina Zuidema, Johan Tolsma en Dabine Drayer

35+:

1. Hans van Swinden Koopmans, Petra Hannema en Fenny Haagsma

2. Gosse Reitsma en Jelly Kuiper.