KV Exmorra

 

Gietema - Partij

Vandaag alweer de laatste ledenpartij van KV Exmorra. De traditionele familie Gietemapartij is de afsluiter van het seizoen. Grote dank aan onze trouwe sponsoren familie Gietema uit Exmorra en Bolsward 👍

Met 10 partuur een mooie lijst met 5 partuur bij de heren en 5 partuur bij de dames. Bij beide werd een poule van 5 paruur gespeeld.

Bij de dames had na 3 wedstrijden partuur Jelly Kuiper, Sylva Piersma en Iris van der Werf alle partijen gewonnen. De eerste prijs was een feit. De tweede prijs was voor Douwina Zuidema (niet op foto), Nynke Kuiper en Miramda Miranda Feenstra met 17 punten.

Dames:

1. Jelly Kuiper, Sylvia Piersma en Iris van der Werf

2. Douwina Zuidema, Nynke Kuiper en Miranda Feenstra

Bij de heren was er partuur Julian Faber, Klaas Anne Terluin en Sietse Zijlstra die ook alle drie partijen wonnen.  De tweede prijs was hier voor Gerben Stellingwerf, Marco Lemstra en Dennis Wijnalda met 18 punten. Gefeliciteerd!!

Heren:

1. Julian Faber, Klaas Anne Terluin en Sietse Zijlstra

2. Gerben Stellingwerf, Marco Lemstra en Dennis Wijnalda.