KV Exmorra

 

Club '77 Familie Partij

En dan vandaag de uitslagen van de Club ‘77 familiepartij. Dank aan Club ‘77 voor de organisatie van deze prachtige partij!

Maar liefst 16 partuur hadden de familiebanden aangetrokken of tegen wil en dank toch maar een relatie aangegaan. Alles voor de familie eer!!

De lijst was zo geloot dat na de eerste omloop er automatisch een A- en B-klasse ontstond. Een paar partuur deden wel heel erg hun best om in de B-klasse te komen, maar dat viel verder niet op. In de B-klasse ging de finale tussen familie van Swinden Koopmans/Hannema tegen familie Zuidema/Postma/Walburg. Na een 5-2 voorsprong voor van Swinden Koopmans herpakten familie Zuidema/Postma/Walburg zich en wonnen de kransen en wisselbeker op 5-5 4-6.

In de A-klasse ging de finale tussen good-old familie Buma/Dijkstra en de zwagers Postma/Drayer. En wat de laatste twee ook probeerden, de ervaring en degelijkheid van Buma/Dijkstra was te hoog gegrepen. Op 1-5 2-6 waren hier de kransen voor familie Buma/Dijkstra.

Uitslag:
A-klasse:
1. Bauke en Henk Buma en Géjanna Dijkstra-Buma.
2. Christiaan Drayer en Gatze Postma.
3. Evelien van der Land, Johan en Jelger de Boer. 
3. Dirk en Marije Kuperus en Sybren Leijenaar.

B-klasse:
1. Willem Jan Postma, Douwina Zuidema en Fokeline Walburg.
2. Hans en Robert van Swinden Koopmans en Petra Hannema.
3. Wilma Postma, Dennis en Jentsje Wijnalda.
3. Jacqueline Hettinga, Riemer Wiltenburg en Eelke Brunia,

Iedereen van harte gefeliciteerd!!!