KV Exmorra

 

Exmorster PC

En dan is ook de Exmorster PC 2021 voor senioren weer achter de rug. De combinatie van jeugdspelers en senioren was hier en daar mooi om te zien.  Bij de dames won een partuur van 16, 15 en 12 jaar. En wat was het een prachtige kaatsdag!!

Hierbij de uitslagen:

Dames:

1. Hilde Stremler (koningin), Anna Tolsma en Welmoed Steigenga

2. Jelly Kuiper, Sabine Drayer en Geertje Vander Bij

3. Douwina Zuidema, Regina Leijenaar-Kuperus en Hedwig Steigenga

1e herkansing: Petra Hannema, Annemiek Zuidema en Marije Kuiper

2e herkansing: Jeltje de Boer, Akkelys Hiemstra en Anna Elske van der Goot

Heren:

1. Pieter Jan Leijenaar (koning), Willem Meijer en Ivar Drost

2. Gerben De Boer, Sietse Zijlstra en Jeljer Abma

3. Christiaan Stremler, Hidde Lemstra en Sydo Dijkstra

3. Gerben Stellingwerf, Robert Van Swinden Koopmans en Johan Zijlstra

1e herkansing: Thom Stellingwerf, Johan Tolsma en Redmer Abma

2e herkansing: Marten Leijenaar, Klaas Anne Terluin en Jasper Zuidema

Iedereen van harte gefeliciteerd en op naar de rest van het feest programma van Oranjevereniging Exmorra en Allingawier