KV Exmorra

 

BRUNIA PARTIJ

Gister werd de 62ste Bruniapartij gespeeld. 6 partuur speelden in poules van 3 om de prijzen. Dank aan onze fantastische sponsor familie Brunia voor eeuwenlange trouw!

In poule 1 wonnen Arjen Radix, Andrys Osinga en Roel Venema alle partijen. 
Dat gold ook voor Anne Wind, Bauke Buma en Gerrit Feenstra. En dus waren de finale parturen duidelijk. In de finale was toch duidelijk dat Anne, Bauke en Gerrit de sterksten waren. Op 3-5 4-6 pakten zij de eerste prijs. Anne Wind werd tot koning uitgeroepen.