KV Exmorra

 

Gietema Partij


De heren en de dames speelden deze keer in een aparte klasse. De heren met 4 partuur in een poule. De dames in 3 partuur ook in een poule.

Bij de dames won het partuur van Petra Hannema, Wilma Postma en Danique Vellinga alle partijen, kregen het niet cadeau, maar pakten wel de kransen!

1. Petra Hannema, Wilma Postma en Danique Vellinga.

Bij de heren wonnen twee parturen beide de eerste twee partijen, zodat de laatste poulewedstrijd ook meteen de finale was. Het partuur van Albert FeenstraJelmer Dijkstra en Ingmar Elgersma nam het op tegen Dietmer KuperusKlaas Anne Terluin en Riemer Wiltenburg. Vooral de laatsten bleken lekker in vorm zo op het einde van het seizoen. En bewaarden het beste tot het laatst. Door de laatste wedstrijd op 3-5 6-6 te winnen, pakten Dietmer, Klaas Anne en Riemer verrassend de kransen!

1. Dietmer Kuperus, Klaas Anne Terluin en Riemer Wiltenburg
2. Albert Feenstra, Jelmer Dijkstra en Ingmar Elgersma

Gefeliciteerd!!!