KV Exmorra

 

Exmorster PC doarpsfeest 2019Jaaaa.... de Exmorster PC is verspeeld, de winnaars zijn in de koets door het dorp gereden met de koning en koningin op de bok!! Wat een prachtige kaatsdag!!

Dames 14 partuur:
De finale werd gespeeld tussen het partuur van Gyanne Hiemstra, Fenny Haagsma en Lieke Steigenga. Zij moesten op nemen tegen de koningin van 2018, Gerde Lycklama à Nijeholt, Janny Postma en Tecla Hettinga. Tot 2-2 ging het gelijk op, maar op 5-3 6-2 waren de kransen voor Gerde, Janny en Tecla.

1. Gerde Lycklama à Nijeholt (koningin), Janny Postma en Tecla Hettinga.
2. Gyanne Hiemstra, Fenny Haagsma en Lieke Steigenga.
3. Evelien van der Land, Nienke Zijlstra en Margriet Postma.
3. Sylvia Piersma, Regina Postma en Danique Vellinga.

Herkansing:
1. Nyncke Abma, Marit Feenstra en Anna Tolsma.
2. Douwina Zuidema, Hilde Stremler en Irma Hettinga.

Bij de heren waren er 16 partuur en werd er over de hele dag spannend gekaatst. In de finale stonden Gerben de Boer, Willem Meijer en Sietse Zijlstra. Zij namen het op tegen Pieter Jan LeijenaarJacco Tolsma en Sydo Dijkstra. Het partuur van Gerben kom het niveau van de partijen ervoor niet meer halen en de kransen waren op 5-2 voor Pieter Jan, Jacco en Sydo.

1. Pieter Jan Leijenaar (koning), Jacco Tolsma en Sydo Dijkstra.
2. Gerben de Boer, Willem Meijer en Sietse Zijlstra.
3. Leon Bekema, Thomas Burghgraef en Willem Jelle Feenstra.
3. Albert FeenstraRiemer Wiltenburg en Yourie Drost.

Herkansing:
1. Willem Jan PostmaBindert Faber en Jeljer Abma.
2. Gerard Brunia, Jelmer Dijkstra en Dennis Wijnalda.

Gefeliciteerd allemaal!!!