KV Exmorra

 

De Keet Partij

 Zaterdag 12 augustus was de 25e Keetpartij Exmorra in Exmorra met maar liefst 44 partuur!!! De dei is uzes💪💪💪 Live muziek, latje kratje..  iedereen is van harte welkom. Dank je wel, bestuur van de Keetpartij voor al die jaren organisatie.

Prijswinnaars A-Klasse
Winnaarsronde

1e prijs
Rianne Stremler (K)
Gerben de Boer
Dooitze de Boer

2e prijs
Aaltsje Kroes
Egbert Heins
Evert Sijbesma

3e prijs
Erik Ypma
Rutger Vallinga
Julian Faber

3e prijs
Akkelys Hiemstra
Albert Feenstra
Pieter Jan Leijenaar

Verliezersronde

1e prijs
Gyanne Hiemstra
Auke Geert Ybema
Willem Jan Postma

2e prijs
Menno Galema
Gerda Strikwerda
Dennis Strikwerda

Prijswinnaars B-Klasse
Winnaarsronde

1e prijs
Rienk Feenstra (K)
Lars Breeuwsma
Menno Sweering

2e prijs
Johan Prinsen
Hans Diekman
Daniël Groen

3e prijs
Maud Scheffer
Linda van der Meer
Stijn Feenstra

3e prijs
Jasper Zuidema
Dennis Wijnalda
Johan Zijlstra

Verliezersronde

1e prijs
Feiko Scheepvaart
Tara van der Meulen
Maaike Faber

2e prijs
Geartsje Stegenga
Feikje v/d Burg
Danique Postma

3e prijs
Pieter Zuidema
Geertje Buma
Tamara Steigenga

3e prijshttps://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.social.FacebookPage/images/thumbnail.svg
Gerard Brunia
Marco Lemstra
Jan Dijkstra

Winnaar latje kratje: Jildert Stellingwerf 🍻https://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.social.FacebookPage/images/thumbnail.svg