KV Exmorra

 

Stichting LEX Pearkekeatspartij

Vandaag voor het eerst in de historie het Stichting Lex genderneutraal pearkekeatsen in Exmorra. Dank aan onze sponsor stichting Lex. Met een deelname van maar liefst 18 partuur kon Lex, maar ook de KV dik en dik tevreden zijn.

In de A-klasse werd gestreden in twee poules van 3. Poule 1, ook wel genoemd de poule des doods, konden we een verrassing noteren. Het jeugdige partuur van Hilde en Christiaan Stremler wist alle ervaren rotten te verslaan en kon zich opmaken voor de finale. In poule 2 konden we dezelfde verassing noteren. Ook hier drong het jonge partuur Marit en Jarno Feenstra wonnen beide partijen en zaten daarmee in de finale.

In de finale ging het mooi gelijk op, maar toen maakte het partuur Feenstra net wat meer fouten dan partuur Stremler. En op 5-2 6-4 wonnen Hilde en Christiaan de kransen! Gefeliciteerd

In de B-klasse speelde 12 partuur een lijst. De finale in de winnaarsronde ging tussen het verassende genderneutrale partuur Hilde Koopmans en Sylvia Piersma tegen de nieuwe leden Lammert Wybren Stellema en Nynke Agema. Feit was dat het laatste partuur te laag gewogen was en de kransen op 5-2 6-2 voor zich opeisten. Gefeliciteerd

De uitslag:
A-klasse:
1. Hilde en Christiaan Stremler
2. Marit en Jarno Feenstra

B-klasse:
1. Lammert Wybren Stellema en Nynke Agema
2. Hilde Koopmans en Sylvia Piersma
3. Klaas Anne Terluin en Jeltje de Boer

Herkansing:
1. Bart Ypma (verving de geblesseerde Hans Van Swinden Koopmans) en Petra Hannema
2. Annemiek Zuidema en Hidde Lemstra.

Gefeliciteerd allemaal!!!