KV Exmorra

 

Stichting Lex Pearke Keatsen

En dan had u nog de uitslagen van het zeer romantische pearkekeatsen tegoed. Met dank aan sponsor Stichting Lex stonden vandaag maar liefst 22 pearkes op de lijst. 8 in de A-klasse en 14 in de B-klasse. Wat werd er gezellig en heerlijk gekaatst en wat fijn dat het weer kan.  

In de A-klasse stonden Douwina Zuidema en Willem Jan Postma tegenover Auke Geert Ybema en Gyanne Hiemstra. Op 5-3 6-4 hadden Willem Jan en Douwina de kransen voor het grijpen, maar uiteindelijk pakten toch Gyanne en Auke Geert de kransen op 5-5 0-6

Uitslag A-klasse:

1. Gyanne Hiemstra en Auke Geert Ybema

2. Douwina Zuidema en Willem Jan Postma

1e prijs herkansing:

1. Sabine Drayer en Christiaan Drayer

In de B-klasse kaatsten 14 partuur om de eer.

Ook hier werd spannend gekaatst. De halve finale tussen Iris van der Werf en Sierd Jan Steigenga en Petra Hannema en Hans van Swinden Koopmans eindigde op 4-5 0-6. De finale tussen Petra en Hans tegen Geertje Vander Bij en Bauke Buma eindigde op 4-5 6-6 en de kransen waren voor Geertje en Bauke.  

Uitslag B-klasse:

1. Geertje van der Bij en Bauke Buma

2. Petra Hannema en Hans van Swinden Koopmans

3. Iris van der Werf en Sierd Jan Steigenga

Herkansing:

1. Gerda Strikwerda en Marco Lemstra

2. Jelly Kuiper en Hendrik Kuiper