KV Exmorra

 

Eksmoarster PC: Dorpsfeest 2023

Heren

Marten Leijnaar, Gerrit Terluin en Frank Rijpma wonnen vandaag de eerste prijs en worden vanavond om half 7 rondgereden in de koets!
Het partuur van Jacco Tolsma, Hidde Lemstra en Jasper Zuidema moesten het in de finale afleggen tegen dit winnende partuur. Zij wonnen de tweede prijs. Daarnaast waren er twee parturen met een derde prijs; dat van Christiaan Stremler, Sietse Lenters en Wilmer Genee en het partuur van Albert Feenstra, Sybren Leijenaar en Ivar Drost.
In de verliezersronde waren er twee winnaars. De eerste prijs in de verliezersronde ging naar Marco Lemstra, Stijn Feenstra en Ingmar Elgersma. De tweede prijs in deze verliezersronde ging naar Dennis Strikwerda, Jetse Steigenga en Jetse Visser. Allen van harte gefeliciteerd met jullie prijzen!

Dames

 Het partuur van Gyanne Hiemstra, Corinna de Jager en Mayke Rijpstra gingen er bij de dames met de winst vandoor. Gyanne werd daarbij als Koningin gekozen. De dames worden vanavond om half zeven door het dorp gereden in de koets.
Het partuur van Hilde Stremler, Frieda van der Wagn en Feitsje Feenstra kon ze net niet verslaan en wonnen daarom de tweede prijs. De derde prijs ging naar het partuur van Annemiek Zuidema, Fenny Haagsma en Foekje Nynke Terluin.
In de verliezersronde was de eerste prijs voor Petra Hannema, Marit Steigenga en Danique Postma. De tweede prijs was voor Nynke Kuiper, Iris Haga en Geartsje Steigenga. Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie prijzen!