KV Exmorra

 

Brunia Partij / Kobus Joris Faber partij 2021

Vandaag werd de traditionele Bruniapartij verspeeld voor de heren in vrije formatie. Dank aan onze trouwe sponsor familie Brunia.  In 2020 een jaar overgeslagen en gelukkig kon het dit kaatsjaar weer.

Naast de heren speelden ook de dames een wedstrijd. En deze werd gesponsord door Kobus en Joris Faber. Dankjewel!! En dus erkennen wij vanaf heden de Kobus en Joris dames kaatspartij.

Maar eerst de heren. Met 14 partuur een prima lijst. In de finale stonden Bauke Buma, Marco Lemstra en Albert Feenstra tegen Hendrik Brandsma, Sjoerd Atze de Jong en Johannes de Best. Het laatste partuur was in de halve finale met 5-1 achter door het oog van de naald gekropen. Maar in de finale waren ze echt de sterktsten. Op 3-5 2-6 pakten ze de kransen en werd Hendrik Brandsma tot koning gekroond.

1. Hendrik Brandsma (koning), Sjoerd Atze de Jong en Johannes de Best

2. Albert Feenstra, Marco Lemstra en Bauke Buma.

3. Jan Peter Bootsma en Gertjan Bootsma

3. Auke Geert Ybema, Edzer Hiemstra en Christiaan Drayer.

Herkansing:

1. Johan Meirink, Fons Hoekstra en Jarich Westra

2. Keimpe Jan Talsma, Gauke Zijlstra en Jorrit Jorritsma

Bij de Kobus en Joris partij speelden 4 partuur dames in een poule. In de tweede partij viel Corinna de Jager uit met een doorgeslagen hand. Gelukkig was Nienke Zijlstra bereid haar te vervangen en dat deed ze niet verkeerd. Op het einde van de middag stond Nienke samen met Hilde Koopmans in de kransen, met naast hen de geblesseerde Corrina. Alle drie dames kregen een krans en een prijs. De tweede prijs was voor Petra Hannema en Geartsje Stegenga.

1. Hilde Koopmans en Nienke Zijlstra (vervangt Corinna de Jager)

2. Petra Hannema en Geartsje Stegenga.

En net als de heren wilden ook de dames als winnaars vereeuwigd worden op de herinneringborden in de kantine. Kijk maar even naar de foto’s, daar hebben we wat op gevonden.