KV Exmorra

 

ZMB Zonwering en Rolluiken-partij KNKB jongens 

Zaterdag 30 juni waren de jongens kaatsers te gast bij KV Exmorra. Het was warm, maar met een windje ging het nog net.
Grote dank aan onze sponsor ZMB Zonwering en Rolluiken.

De A-klasse speelden in 2 poules van 4. En de laatste wedstrijden in beide poules moesten nog uitmaken wie door zou gaan naar de finales. In poule A werd dit Erik Minne Cats, Mark Minnesma en Thom Stellingwerf. Zij speelden tegen de winnaars van poule B Verry van der Meer, Karel Monfils en Jesse Kroondijk. Deze finale was spannend tot het einde, maar Erik Minne, Mark en Thom pakten de kransen op 5-5 6-2. Om de derde prijs werd gekaatst door de nummers 2 uit beide poules. Jelmer Miedema, Hessel Postma en Jelmer Kuiken in poule A en Stan van der Berg, Thomas Dijkstra en Jesper Tolsma en poule B. Het partuur van Jelmer, Hessel en Jelmer was hier verrassend beter en pakte de 3e prijs.

In de B-klasse waren 15 partuur. In de halve finale was het partuur Christiaan Stremler, Klaas Westra en Marten Leijenaar tegen Marten Jansen, Arjen Schregardus en Fedde Hansma. Dit werd een spannende strijd, maar Marten, Arjen en Fedde stonden op 4-5 0-6 in de eindstrijd. De andere halve finale ging tussen Jacco Tolsma, Jorrit Nanninga en Wesley van der Vaart tegen Haye Tseard van der Hem, RInk Rudmer Sterk en Leon Wijning. Dit was met 1-5 4-6 een makkie voor partuur Haye Tseard. De finale tussen Marten Jansen cs en Haye Tseard cs was een walk over voor partuur Marten Jansen, zij pakken vandaag de kransen !

Uitslag:
A-klasse:
1. Erik Minne Cats Menaam, Mark Minnesma Dronryp en Thom Stellingwerf Gaast.
2. Verry van der Meer St. Jacob, Karel Monfils Kimswerd en Jesse Kroondijk St. Anna.
3. Jelmer Miedema Goutum, Hessel Postma Winsum en Jelmer Kuiken Winsum.

B-klasse:
1. Marten Jansen Sexbierum, Arjen Schregardus Lioessens, Fedde Hansma Spannum.
2. Haye Tseard van der Hem Dronryp, Rink Rudmer Sterk Berltsum, Leon Wijning St. Anna.
3. Jacco Tolsma Exmorra, Jorrit Nanninga Dronryp, 
Wesley van der Vaart St Jacob.
3. Christiaan Stremler, Klaas Westra Kimswerd, 
Marten Leijenaar Exmorra

Herkansing:
1. Yoram Elzinga Bolsward, Klaas Gerrit Meulenaar, 
André de Vries Bitgummole.
2. Justin Krottje Dronryp, Jente Schraa Wommels en 
Geert Reitsma Ingelum.

Allemaal gefeliciteerd