KV Exmorra

 

Pearke Keatsen

Vandaag was het pearkekeatsen gesponsord door onze trouwe sponsor stichting Lex, dank jullie wel daarvoor!!
Er waren 12 partuur waarvan er 4 in de A-klasse speelden en 8 in de B-klasse.
In de B-klasse ging de finale Hans Van Swinden Koopmans en Petra Hannema tegen Marco Lemstra en Gerda Strikwerda. Deze partij werd gewonnen op 5-1 6-2 door Hans en Petra en zij konden alvast plaatsnemen in de loveseats 🥰🥰
Dan in de A-klasse. Hier werd gespeeld in een poule. Na drie partijen hadden drie partuur 2 gewonnen en één gewonnen. Auke Geert Ybema en Gyanne Hiemstra hadden met 19 punten de meeste eersten en konden alvast naar hun liefdesnest. Partuur  Albert Feenstra en Rianne Stremler, maar ook partuur Hedwig Steigenga  en Julian Faber hadden beide 17 voor. Maar met 12 tegeneersten tov 14 tegeneersten voor Hedwig en Julian was de 2e prijs voor Albert en Rianne.

De uitslag:
A-klasse:
1. Gyanne Hiemstra en Auke Geert Ybema
2. Rianne Stremler en Albert Feenstra
B-klasse:
1. Petra Hannema en Hans van Swinden Koopmans
2. Gerda Strikwerda en Marco Lemstra
1e herkansing. Iris van der Werf en Willem Van Abbema
Iedereen van harte gefeliciteerd 🥰🥰🥰