KV Exmorra

 

Koninklijke PC - Junioren KNKB D.E.L partij

Vandaag voor de eerste keer in Exmorra de junioren heren knkb partij. 13 partuur starten om 16.30 onder schitterende omstandigheden.

In de halve finale speelde partuur Hielke Beijering,, Julian Faber en Roel Pieter de Jong tegen partuur Sjoerd Smits en zijn bijgelote maten Paul Dijkstra en Wytze Wassenaar. Op 3-5 6-6 was de winst voor partuur Dijkstra.

De andere halve finale ging tussen Lucas Postma, De thuisspelende Albert Feenstra en Kevin Jordi Hiemstra tegen Laas Pieter van Straten, Christiaan Stremler en Gabe Jan van Popta. Ook deze partij eindigde op 3-5 0-6, waarmee ook partuur van Straten in de finale stond.

De finale startte spannend, maar na 1-1 liep partuur van Straten makkelijk door naar de winst op 1-5 2-6.

Wat een prachtige kaatsdag ! Dankjewel kaatsers, toeschouwers en vrijwilligers!!!

 

1. Laas Pieter van Straten Feinsum, Christiaan Stremler Exmorra en Gabe Jan van Popta Lollum.

2. Sjoerd Smits Britsum, Paul Dijkstra Bitgum en Wytze Wassenaar Wier.

3. Hielke Beijering Hijum, Julian Faber Bolsward, Roel Pieter de Jong Ried.

3. Lucas Postma Dronrijp, Albert Feenstra Exmorra en Kevin Jordi Hiemstra Koarnjum.